ZapisY na zajęcia

Aby w szybki sposób zapisać się na zajęcia prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wpisz dzień, godzinę i nazwę zajęć na które chesz się zapisać np. Poniedziałek, godzina 20.30 Joga.
INFORMACJA O RODO

Uprzejmie informujemy że ZdrowiejTu jest administratorem danych osobowych gromadzonych w celu organizacji zajęć i szkoleń w klubie ZdrowiejTu. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Administratorem danych jest:

ZdrowiejTu – Iwona Sikora

ul. Szaflarska 9a, 01-812 Warszawa


W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą:

· poczty elektronicznej biuro@zdrowiejtu.pl

· poczty tradycyjnej – Ul. Szaflarska 9a, 01-812 Warszawa

· telefonu +48 502 543 071


Administrator danych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów ZdrowiejTu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


Cele gromadzenia danych osobowych:


Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe podane w formularzu „Zapisz się na zajęcia” w zakresie podjęcia działań organizacyjnych zajęć. odbywających się w klubie ZdrowiejTu. Jeżeli wypełniasz formularz, zbieramy Twoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, wiek, adres email, numer telefonu w celach zapisów do poszczególnych grup uczestników zajęć. Dane nie są przetwarzane marketingowo, nie prowadzimy list mailingowych, newslettera itp. 


Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez ZdrowiejTu.